Όροι & Προϋποθέσεις

Η μικτή ασφάλεια παύει να ισχύει όταν:

 • Ο οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή/και άλλων ουσιών (ναρκωτικών, παραισθησιογόνων, κλπ).
 • Ο οδηγός δημιουργήσει εσκεμμένη ζημιά στο αυτοκίνητο (βανδαλισμοί, κλπ).
 • Ο οδηγός δεν συμπεριλαμβάνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει λήξει και το αυτοκίνητο δεν έχει επιστραφεί.
 • Το αυτοκίνητο οδηγείται εκτός δημοσίων δρόμων, όπως χωματόδρομους, παραλίες, κλπ.

Γενικοί Όροι

 • Η ηλικία του οδηγού θα πρέπει να είναι από 21 ετών και άνω.
 • Ο οδηγός θα πρέπει να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης, εν ισχύ τουλάχιστον 1 έτος.
 • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην προκαθορισμένη ημερομηνία και τόπο παραλαβής, καθώς και με το συμφωνηθέν επίπεδο βενζίνης.
 • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να οδηγεί το αυτοκίνητο της easyrent σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τον ΚΟΚ.
 • Το αυτοκίνητο της easyrent μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε δημόσιους δρόμους και όχι σε χωματόδρομους και παραλίες.
 • Μόνο τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο με την easyrent έχουν το δικαίωμα να οδηγούν το αυτοκίνητο.
 • Το όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά τρίτων επιβατών ή αγαθών έναντι αμοιβής.
 • Το όχημα δεν επιτρέπεται να ενοικιαστεί σε τρίτους.
 • Απαγορεύεται η ρυμούλκηση άλλων οχημάτων και η μεταφορά εύφλεκτων υλικών ή παράνομων ουσιών.
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας ή διαγωνισμούς.
 • Η μεταφορά του αυτοκινήτου εκτός Κρήτης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από την easyrent.
 • Παραβάσεις του ΚΟΚ όπως και όλες οι διοικητικές δαπάνες ή πρόστιμα. επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης ο ενοικιαστής έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει άμεσα με την easyrent στα τηλέφωνα service που έχει στη διάθεσή του.
 • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να οδηγεί το αυτοκίνητο της easyrent με τρόπο που να επιτυγχάνεται η καλή και σωστή λειτουργία του, καθώς και να το κλειδώνει όταν αυτό δε χρησιμοποιείται.
 • Σε περίπτωση που χαθεί ή καταστραφεί κλειδί αυτοκινήτου της easyrent, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο για την αντικατάστασή του, καθώς και την χιλιομετρική απόσταση που κάλυψε η easyrent για να του προσφέρει αντικλείδι. Αυτό ισχύει επειδή όλα τα τα κλειδιά των αυτοκινήτων μας έχουν κωδικό.